Lượt truy cập:

 

 

Khoá học thứ 13 môn Quản lý Con người sẽ được khai giảng vào ngày 16 tháng 1 năm 2010. Hãy tự cảm nhận không khí khoá học bằng cách nhấn chuột vào Mục "Trăm nghe Không bằng 1 thấy"                  English | Tiếng Việt                                                                                                                                                              

 

Cẩm nang dành cho các nhà quản trị

Kiến thức căn bản

 1. Xác lập mục tiêu mà người khác sẽ làm theo

 2. Chọn những người tốt nhất

 3. Giữ chân người tài

 4. Tự tin trao quyền

 5. Quản lý thời gian

Vươn lên tầm cao mới:

 1. Quản lý đội

 2. Đánh giá và kèm cặp

 3. Làm việc với nhân viên có vấn đề

 4. Giải quyết khủng hoảng

 5. Phát triển sự nghiệp của bạn và người khác

 6. Trở thành nhà lãnh đạo - Thách thức cuối cùng

 7. Chiến lược

Làm chủ các công cụ tài chính

 1. Lập ngân sách

 2. Hiểu rõ các báo cáo tài chính

 3. Giá trị thời gian hiện tại và Hoàn vốn đầu tư nội bộ

 4. Phân tích điểm hoà vốn

(Nguồn: Havard Business Essentials: Manager's Toolkit -- The 13 Skills Managers Need to Succeed)


              A
dded value - Giá trị gia tăng
              C redibility    -  Uy tín
              T ailor made -  Tính chuyên biệt

 

 
 

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ÂU CƠ

Điện thoại : (844) 3716 3374
Fax : (844) 3716 4257
Thư điện tử : act@act.edu.vn

 

 
 

© 2006 act.edu.vn. All rights reserved